14 d’abr. 2011

MIGRANTMIGRANT
Maxine Trottier
il·l; Isabelle Arsenault
Groundwood books, 2011

Dues autores que ens regalen una història de migracions
que toquen el cor.
Maxine Trotter, amb el seu text sofisticat i poètic, ens descriu màgicament els sentiments de l´Anna,
una nena la família de la qual volen des de Mèxic fins al Canadà i del Canadà a Mèxic cada any tot buscant camins possibles per viure-hi, per sobreviure-hi.

L´artista Isabelle Arsenault ens ofereix delicioses il·lustracions a llapis, apropant-se a la perspectiva íntima de la protagonista.
Paraules i imatges que juntes formen una excel·lència d´història.
Vides desarrelades, o bé que cerquen de nord a sud una oportunitat......... Vides perdudes i retrobades,
amb cúmuls d´emocions. 

There are times when Anna feels like a bird.
It is the birds, after all, that fly north in the
spring and south every fall, chasing the sun,
following the warmth.
Her family is a flock of geese beating its way
there and back again.

*Working conditions are difficult for all
migrant workers, most of whom have to
leave families far behind and work without
the rights accorded to citizens.


2 comentaris: