1 de juny 2014

Poesie della notte, del giorno, di...

                                                                                   Distesa sul prato,
                                                                                   il libro aperto sopra la faccia
                                                                                   mi ripara dal sole
                                                                                   mentre mi cascano dentro
                                                                                   tutte le parole.

Poesie della notte,
del giorno,
di ogni cosa
intorno
Silvia Vecchini
Marina Marcolin
Topipittori, 2014

Poesia amb ales, lliure. 
Poesia que vola alt.
Poesia que escampa els dies, les nits, detalls de l'entorn:
a fora tot és fosc,
una setmana de sol,
una glopada de calma,
el sol a la cara,
el llibre obert,
arriba la garça,
el meu joc preferit,
el color del cinema,
l'esmorzar i el pa,
cometre un error,
xutar fora de porteria,
la gelosia,
La fi de la pluja.
Quan s'escriu poesia els dies transcorren, així com els focs d'artifici i els blocs de gel a la menta.
Quan s'escriu poesia és també viatjar en tren, deixar enrera una estació, un pas a nivell,
deixar de banda el mar, entrar dins la ciutat.
Jugar al joc preferit abans d'anar a dormir.
Notte temporale
lampo bianco
schianto
tuono che rimbomba sulle scale
via la luce.

Il mio gioco preferito prima
di dormire è fingermi
un sasso in mezzo
al bosco. Essere coperta
di muschio, stare 
nella pancia del lupo
sapendo che nessuno
mi mangerà.

(...)
senza paura.
1 comentari: